Финансови отчети


Тук можете да откриете последните публикувани финансови отчети и доклади на БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества. Материалите в тази част на сайта могат да съдържат архивна информация и могат да включват бъдещи допускания. Бъдещите допускания дават информация единствено към датата на конкретното твърдение. БЕХ ЕАД не поема задължение да актуализира публично или редактира такива презентационни материали, включително бъдещи допускания в тези материали, било в резултат на нова информация, бъдещи събития или друго. Тези материали трябва да се използват единствено за целите на историческа справка.


Архив: 2017  |  2016  |  2015  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006

 

Междинни финансови отчети към 31.03.2017 г.

 

Междинни финансови отчети към 30.06.2017 г.

 

Междинни финансови отчети към 30.09.2017 г.