"Булгаргаз" ЕАД

Дейността на "Булгаргаз" ЕАД е свързана с изкупуване и обществено снабдяване с природен газ, съгласно 35-годишна лицензия, издадена през ноември 2006 г.

По-голямата част от газа "Булгаргаз" ЕАД внася от Русия по дългосрочни договори "вземай или плащай" с Газпром. През ноември 2012 г. "Булгаргаз" ЕАД и Газпром сключиха нов 10-годишен договор за доставка на газ с възможност, по преценка на всяка страна, за предоговаряне след 6-та година. Новият договор е за 2.8 млрд. кубични метри газ годишно и ценовата формула е свързана с цените на петролните продукти. Останалите около 15% от количествата газ, закупувани от "Булгаргаз" ЕАД, се осигуряват от местен производител.

"Булгаргаз" ЕАД доставя газ на 44 крайни снабдители и 220 клиента, директно присъединени към преносната мрежа, основно топлофикационни дружества и промишлени потребители. Клиентите заявяват количествата газ, които желаят да закупят на дневна, седмична, месечна и тримесечна база.

Цените, по които "Булгаргаз" ЕАД продава газ, се регулират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Финансовите отчети на "Булгаргаз" ЕАД можете да намерите тук.

За повече информация, моля посетете www.bulgargaz.bg.