Телекомуникации

"Булгартел" ЕАД е телекомуникационен оператор. Дружеството оперира своя собствена мрежа за предоставяне на телекомуникационни услуги на територията на България и осигурява международни услуги чрез надеждни партньори с глобално покритие.

"Булгартел" ЕАД е създаден през 2007 с цел да управлява оптичната телекомуникационна мрежа на "Булгаргаз" ЕАД. Мрежата е с дължина 850 км и осигурява алтернативна услуга за доставки на едро на телефонните компании. Клиентите на дружеството са предимно телекомуникационни оператори, корпоративни клиенти със значителен международен трафик на данни и разработени комуникационни мрежи в чужбина.

Финансовите отчети на "Булгартел" ЕАД можете да намерите тук.

За повече информация моля посетете www.bulgartel.bg.


* Карта на мрежата на "Булгартел" ЕАД