Апр 13

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК
Във връзка с обявен конкурс за предоставяне на заем (кредит) на "Мини Марица-изток" ЕАД, с предмет:

прочетете повече
Апр 05

ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД обявява конкурс за „Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт”

прочетете повече