Дек 30

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на заявления за участие в конкурс

прочетете повече
Дек 30

Покана за участие в конкурс по оферти за осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване

прочетете повече
Дек 23

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД прекратява процедура по възлагане на поръчка чрез провеждане на

прочетете повече
Дек 23

Oтговор на допълнително постъпили запитвания във връзка с покана за участие в конкурс по оферти за избор на независим оценител за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, обявена на 04.12.2014 г.

прочетете повече
Дек 17

Oтговор на постъпили запитвания във връзка с покана за участие в конкурс по оферти за избор на независим оценител за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, обявена на 04.12.2014 г.

прочетете повече