Дек 22

Отговори на постъпили запитвания във връзка с публикувана покана за участие в конкурс с предмет: "Медицинска застраховка

прочетете повече
Дек 17

БЕХ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали

прочетете повече
Дек 17

БЕХ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс с предмет: „Текущо и периодично почистване

прочетете повече
Дек 17

БЕХ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс с предмет: "Медицинска застраховка на служителите и работниците на БЕХ ЕАД".

прочетете повече
Дек 17

БЕХ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс с предмет: „Абонаментно поддържане и профилактика на централна климатична система

прочетете повече