ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Авг 16

Промени в борда на "Мини Марица-изток" ЕАД

 

С Решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД e извършена промяна в състава на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД .

От СД са освободени от длъжност Диан Червенкондев и Георги Айданлийски. На техните места са избрани Николай Диков и Георги Коев, с мандата на останалите членове на СД.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенция по вписванията.