ОБЯВА

Ян 18

Булгартрансгаз ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за предоставяне на финансови услуги

„Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и за услугата „Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари”.

Покана