ОБЯВА

Фев 16

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на

 финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 10-тия работен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои).

Покана
Приложения в Word формат

Въпроси и отговори (27.02.2018г.)