Обява

Май 23

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет

„Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и в чужбина на лица, командировани от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД”. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 5-ия работен ден от датата на публикуване в сайта на БЕХ ЕАД - 30.05.2018 г.