Мар 07

Покана за участие в процедура за избор на финансираща институция по сделка за структуриране на заем, деноминиран в чужда валута

прочетете повече
Мар 07

Покана за представяне на предложения за участие в процедура за избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна емисия от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

прочетете повече