BG
 

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК 2016

Междинни финансови отчети към 30.06.2016 г. :

 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

ЗППЦК - Вътрешна информация - консолидиран

ЗППЦК - Декларация - консолидиран

ЗППЦК - Допълнителна информация - консолидиран

ЗППЦК - Отчетни форми - консолидиран

ЗППЦК - Вътрешна информация - индивидуален

ЗППЦК - Декларация - индивидуален

ЗППЦК - Допълнителна информация - индивидуален

ЗППЦК - Отчетни форми - индивидуален

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ЗППЦК - Вътрешна информация - консолидиран

ЗППЦК - Декларации - консолидиран

ЗППЦК - Допълнителна информация - консолидиран

ЗППЦК - Отчетни форми - консолидиран

ЗППЦК - Вътрешна информация - индивидуален

ЗППЦК - Декларации - индивидуален

ЗППЦК - Допълнителна информация - индивидуален

ЗППЦК - Отчетни форми - индивидуален

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

ЗППЦК - Вътрешна информация - консолидиран

ЗППЦК - Декларация - консолидиран

ЗППЦК - Допълнителна информация - консолидиран

ЗППЦК - Отчетни форми - консолидиран

ЗППЦК - Вътрешна информация - индивидуален

ЗППЦК - Декларация - индивидуален

ЗППЦК - Допълнителна информация - индивидуален

ЗППЦК - Отчетни форми - индивидуален

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

 

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

ЗППЦК - Декларация

ЗППЦК - Отчетни форми

 

"Булгаргаз" ЕАД

ЗППЦК - Вътрешна информация

ЗППЦК - Декларация

ЗППЦК - Допълнителна информация

ЗППЦК - Отчетни форми

Приложение 1 - Промени от счетоводната политика

Приложение 2 - Дела

Приложение 2а - Дела

  

"Булгартрансгаз" ЕАД

ЗППЦК - Декларация

ЗППЦК - Отчетни форми

 

"Мини Марица изток" ЕАД

ЗППЦК - Вътрешна информация

ЗППЦК - Декларация

ЗППЦК - Допълнителна информация

ЗППЦК - Отчетни форми

 

"Булгартел" ЕАД

ЗППЦК - Вътрешна информация

ЗППЦК - Декларация

ЗППЦК - Допълнителна информация

ЗППЦК - Отчетни форми

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал