BG
 

Антикорупция и сигнали

Писменият сигнал се подава чрез попълване на формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). За подаване на сигнали за корупция и/или конфликт на интереси, както и всички сигнали от общ характер, може да бъде използван един от следните начини:
1. чрез нарочна пощенска кутия, поставена на партерния етаж в сградата на БЕХ ЕАД на ул. „Веслец" № 16, гр. София;
2. чрез електронна поща на следния електронен адрес: signali@bgenh.com;
3. чрез електронната страница на БЕХ ЕАД, през нарочно създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.
4. чрез устно подаване:
- на телефонен номер - +359 (0) 2 92 63 800
- чрез лична среща с член на Комисията по сигнали, след предварително уговорен подходящ срок.

Не подлежат на разглеждане сигнали, които са анонимни, и тези, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал