BG
 

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

ДЕКЛАРАЦИИ 35, АЛ. 1,Т.1 ЗПКОНПИ 
Име Длъжност Декларация
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, ЕИК 175203478
Кирил Георгиев Георгиев Председател на Надзорния съвет Декларация
Владимир Вълчев Митрушев Член на Надзорния съвет Декларация
Венцислав Цветков Цветанов Член на Надзорния съвет Декларация
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, ЕАД, ЕИК 175201304
Северин Стефанов Въртигов Председател на Надзорния съвет Декларация
Костадин Василев Язов Член на Надзорния съвет Декларация
Пламен Георгиев Радонов Член на Надзорния съвет Декларация
Петър Статев Петров Член на Надзорния съвет  Декларация
БУЛГАРГАЗ ЕАД, ЕИК 175203485 
Николай Ангелов Павлов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Илиян Кирилов Дуков Член на Съвета на директорите Декларация
Ботьо Томов Велинов Член на Съвета на директорите Декларация
Петьо Ангелов Иванов Член на Съвета на директорите Декларация
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД, ЕИК 000649348
Петър Асенов Илиев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Христо Величков Георгиев Председател на Съвета на директорите Декларация
Момчил Векилов Ванов Член на Съвета на директорите Декларация
Иван Тодоров Йончев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД, ЕИК 123531939
Живко Димитров Динчев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Илко Димитров Желязков Председател на Съвета на директорите Декларация
Диян Станимиров Димитров Член на Съвета на директорите Декларация
Бончо Иванов Бонев Член на Съвета на директорите Декларация
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД, ЕИК 106513772 
Наско Асенов Михов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Жаклен Йосиф Коен Председател на Съвета на директорите Декларация
Иван Тодоров Йончев Заместник - председател на Съвета на директорите Декларация
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД, ЕИК 833017552
Андон Петров Андонов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Николай Стефанов Диков Председател на Съвета на директорите Декларация
Георги Иванов Коев  Член на Съвета на директорите Декларация
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал