BG
 

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

ДЕКЛАРАЦИИ 35, АЛ. 1,Т.1 ЗПКОНПИ 
Име Длъжност Декларация
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, ЕИК 175203478
Кирил Георгиев Георгиев Председател на Надзорния съвет Декларация
Снежана Бобева Йовкова - Маркова Зам.-председател на Надзорния съвет Декларация
Боян Валериев Балев Член на Надзорния съвет Декларация
Стефан Миленов Илиев Член на Надзорния съвет Декларация
Благовест Георгиев Донов Член на Надзорния съвет Декларация
Делян Иванов Койнов Член на Надзорния съвет Декларация
Николай Иванов Стефанов Член на Надзорния съвет Декларация
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, ЕАД, ЕИК 175201304
Александър Александров Тричков Председател на Надзорния съвет Декларация
Евден Тодоров Николов Зам.-председател на Надзорния съвет Декларация
Пламен Георгиев Радонов Член на Надзорния съвет Декларация
Костадин Иванов Попов Член на Надзорния съвет  Декларация
Андрей Христов Вълчев Член на Надзорния съвет  Декларация
Илиян Николаев Скарлатов Член на Надзорния съвет  Декларация
Никола Иванов Алимански Член на Надзорния съвет  Декларация
БУЛГАРГАЗ ЕАД, ЕИК 175203485 
Деница Златкова Златева Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Иван димитров Топчийски Председател на Съвета на директорите Декларация
Димитър Владимиров Спасов Член на Съвета на директорите Декларация
Татяна Ангелова Петрова-Бояджиева Член на Съвета на директорите Декларация
Веселин Сашев Синабов Член на Съвета на директорите Декларация
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД, ЕИК 000649348
Мартин Иванов Георгиев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Албена Иванова Туджарова Председател на Съвета на директорите Декларация
Момчил Векилов Ванов Член на Съвета на директорите Декларация
Ирена Милчева Белорешка Член на Съвета на директорите Декларация
Ангел Петров Петров Член на Съвета на директорите Декларация
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД, ЕИК 123531939
Живко Димитров Динчев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Бончо Иванов Бонев Председател на Съвета на директорите Декларация
Милан Ангелов Миланов Член на Съвета на директорите Декларация
Христо Стоянов Иванов Член на Съвета на директорите Декларация
Боян Иванов Боев Член на Съвета на директорите Декларация
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД, ЕИК 106513772 
Валентин Алексиев Николов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Илия Тодоров Илиев Председател на Съвета на директорите Декларация
Ива Едуард Николова член на Съвета на директорите Декларация
Тодор Рангелов Йонев член на Съвета на директорите Декларация
Свилена Николова Николова член на Съвета на директорите Декларация
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД, ЕИК 833017552
Илза Миткова Чинкова Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Светослав Митков Миневски Председател на Съвета на директорите Декларация
Николай Стефанов Диков Член на Съвета на директорите Декларация
Цветолин Венциславов Богданов Член на Съвета на директорите Декларация
Георги Иванов Коев Член на Съвета на директорите Декларация
Николай Марков Николов Член на Съвета на директорите Декларация
Елвира Петрова Шопова Член на Съвета на директорите Декларация
„НАЦИОНАЛЕН ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, ЕИК: 207332060
Александър Здравков Михайлов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Пламен Радов Герджиков Председател на Съвета на директорите Декларация
Костадин Христов Христов Член на Съвета на директорите Декларация
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал