BG
 

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

ДЕКЛАРАЦИИ 35, АЛ. 1,Т.1 ЗПКОНПИ 
Име Длъжност Декларация
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, ЕИК 175203478
Кирил Георгиев Георгиев Председател на Надзорния съвет Декларация
Владимир Вълчев Митрушев Член на Надзорния съвет Декларация
Венцислав Цветков Цветанов Член на Надзорния съвет Декларация
Стефан Миленов Илиев Член на Надзорния съвет Декларация
Снежана Бобева Йовкова - Маркова Член на Надзорния съвет Декларация
Делян Иванов Койнов Член на Надзорния съвет Декларация
Николай Иванов Стефанов Член на Надзорния съвет Декларация
Кирил Георгиев Георгиев Член на Надзорния съвет Декларация
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, ЕАД, ЕИК 175201304
Северин Стефанов Въртигов Председател на Надзорния съвет Декларация
Костадин Василев Язов Член на Надзорния съвет Декларация
Пламен Георгиев Радонов Член на Надзорния съвет Декларация
Петър Статев Петров Член на Надзорния съвет  Декларация
Александър Александров Тричков Член на Надзорния съвет  Декларация
Евден Тодоров Николов Член на Надзорния съвет  Декларация
Костадин Иванов Попов Член на Надзорния съвет  Декларация
Пламен Георгиев Радонов Член на Надзорния съвет  Декларация
БУЛГАРГАЗ ЕАД, ЕИК 175203485 
Людмил Венциславов Йоцов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Иван димитров Топчийски Председател на Съвета на директорите Декларация
Антон Йорданов Адамов Член на Съвета на директорите Декларация
Анжела Светлозарова Славова Член на Съвета на директорите Декларация
Стефан Пандов Войнов Член на Съвета на директорите Декларация
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД, ЕИК 000649348
Вася Михайлова Николовска Член на Съвета на директорите Декларация
Христо Величков Георгиев Член на Съвета на директорите Декларация
Момчил Векилов Ванов Член на Съвета на директорите Декларация
Светослав Иванов Спасов Член на Съвета на директорите Декларация
Иван Тодоров Йончев Член на Съвета на директорите Декларация
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД, ЕИК 123531939
Живко Димитров Динчев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Илко Димитров Желязков Председател на Съвета на директорите Декларация
Диян Станимиров Димитров Член на Съвета на директорите Декларация
Бончо Иванов Бонев Член на Съвета на директорите Декларация
Милан Ангелов Миланов Член на Съвета на директорите Декларация
Руслан Танев Германов Член на Съвета на директорите Декларация
Боян Иванов Боев Член на Съвета на директорите Декларация
Живко Димитров Динчев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД, ЕИК 106513772 
Наско Асенов Михов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Жаклен Йосиф Коен Председател на Съвета на директорите Декларация
Иван Тодоров Йончев Заместник - председател на Съвета на директорите Декларация
Александър Христов Николов Член на Съвета на директорите Декларация
Владимир Андреев Уручев Член на Съвета на директорите Декларация
Илия Тодоров Илиев Член на Съвета на директорите Декларация
Ива Едуард Николова Председател на Съвета на директорите Декларация
Наско Асенов Михов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД, ЕИК 833017552
Илза Миткова Чинкова Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Николай Стефанов Диков Член на Съвета на директорите Декларация
Георги Иванов Коев  Член на Съвета на директорите Декларация
Светослав Митков Миневски Член на Съвета на директорите Декларация
Цветолин Венциславов Богданов Член на Съвета на директорите Декларация
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал