BG
 

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

ДЕКЛАРАЦИИ 35, АЛ. 1,Т.1 ЗПКОНПИ 
Име Длъжност Декларация
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, ЕИК 175203478
Кирил Георгиев Георгиев Председател на Надзорния съвет Декларация
Владимир Вълчев Митрушев Член на Надзорния съвет Декларация
Венцислав Цветков Цветанов Член на Надзорния съвет Декларация
Стефан Миленов Илиев Член на Надзорния съвет Декларация
Снежана Бобева Йовкова - Маркова Член на Надзорния съвет Декларация
Делян Иванов Койнов Член на Надзорния съвет Декларация
Николай Иванов Стефанов Член на Надзорния съвет Декларация
Кирил Георгиев Георгиев Член на Надзорния съвет Декларация
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР, ЕАД, ЕИК 175201304
Северин Стефанов Въртигов Председател на Надзорния съвет Декларация
Костадин Василев Язов Член на Надзорния съвет Декларация
Пламен Георгиев Радонов Член на Надзорния съвет Декларация
Петър Статев Петров Член на Надзорния съвет  Декларация
Александър Александров Тричков Член на Надзорния съвет  Декларация
Евден Тодоров Николов Член на Надзорния съвет  Декларация
Костадин Иванов Попов Член на Надзорния съвет  Декларация
Пламен Георгиев Радонов Член на Надзорния съвет  Декларация
БУЛГАРГАЗ ЕАД, ЕИК 175203485 
Николай Ангелов Павлов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Илиян Кирилов Дуков Член на Съвета на директорите Декларация
Диана Стоянова Бонева Член на Съвета на директорите Декларация
Светослав Танев Делчев Член на Съвета на директорите Декларация
Николай Атанасов Дончев Член на Съвета на директорите Декларация
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД, ЕИК 000649348
Петър Асенов Илиев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Христо Величков Георгиев Председател на Съвета на директорите Декларация
Момчил Векилов Ванов Член на Съвета на директорите Декларация
Иван Тодоров Йончев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД, ЕИК 123531939
Живко Димитров Динчев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Илко Димитров Желязков Председател на Съвета на директорите Декларация
Диян Станимиров Димитров Член на Съвета на директорите Декларация
Бончо Иванов Бонев Член на Съвета на директорите Декларация
Милан Ангелов Миланов Член на Съвета на директорите Декларация
Руслан Танев Германов Член на Съвета на директорите Декларация
Боян Иванов Боев Член на Съвета на директорите Декларация
Живко Димитров Динчев Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД, ЕИК 106513772 
Наско Асенов Михов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
Жаклен Йосиф Коен Председател на Съвета на директорите Декларация
Иван Тодоров Йончев Заместник - председател на Съвета на директорите Декларация
Александър Христов Николов Член на Съвета на директорите Декларация
Владимир Андреев Уручев Член на Съвета на директорите Декларация
Илия Тодоров Илиев Член на Съвета на директорите Декларация
Ива Едуард Николова Председател на Съвета на директорите Декларация
Наско Асенов Михов Изпълнителен член и член на Съвета на директорите Декларация
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД, ЕИК 833017552
Андон Петров Андонов Член на Съвета на директорите Декларация
Николай Стефанов Диков Член на Съвета на директорите Декларация
Георги Иванов Коев  Член на Съвета на директорите Декларация
Светослав Митков Миневски Член на Съвета на директорите Декларация
Цветолин Венциславов Богданов Член на Съвета на директорите Декларация
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал