BG
 

Покана за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга „Сделки с финансови инструменти“ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Срокът за представяне на оферти за участие в процедура за предоставяне на финансова услуга “Сделки с финансови инструменти“, т.е. издаване и управление на банкова гаранция в евро обезпечаваща задължението за плащане на имуществена санкция, наложена от Европейската Комисия на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Дело АТ.39849 БЕХ-газ“, обявена с Покана, наш изх. № БТГ-24-00-444(1)/14.02.2019 г., се удължава до 17:00 ч. нa 08.03.2019 г.

14/02/2019

"Булгартрансгаз" ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за предоставяне на финансова услуга „Сделки с финансови инструменти“, т.е. издаване и управление на банкова гаранция в евро, обезпечаваща задължението за плащане на имуществена санкция, наложена от Европейската Комисия на "Булгартрансгаз" ЕАД по Дело АТ.39849 БЕХ-газ“

Срокът за предоставяне на офертите е до 17.00 ч. нa 28.02.2019 г., но не по-малко от 10 (десет) работни дни от публикуването на поканата.

Покана

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал