BG
 

Удължаване на срока за представяне на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов генератор“

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс с предварителен подбор с предмет „Доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно, комуникационно оборудване и дизелов генератор“ за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Предметът на поръчката включва две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Доставка, инсталация и конфигуриране на сървърно и комуникационно оборудване“ и
Обособена позиция №2: „Изработване на проект, доставка, монтаж и инсталация на дизелов генератор“.
За повече информация натиснете тук (линк към поканата за представяне на заявления)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал