BG
 

Промяна в Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

На 31.01.2019 г. Съветът на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) освободи г-н Северин Въртигов, по негово искане, като член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО). На негово място е избран г-н Петър Петров. Промяната е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Г-н Петър Петров в момента заема длъжността експерт международно сътрудничество – протокол  в отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността“ в „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК). В периода от края на 2014г. до началото на 2019г. е заемал длъжността Ръководител в същия отдел. Също така г-н Петър Петров е бил Директор на дирекция „Административна“ в НЕК. Председателят на Надзорния съвет на ЕСО ще бъде избран на заседание, което ще се проведе през следващата седмица.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал