BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД"

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на третия работен ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои).

 

03/06/2019

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

За повече информация натиснете тук (линк към поканата за представяне на заявления). Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. на петия ден от публикуване на настоящата обява (деня на публикуване не се брои).

Приложения в Word формат

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал