BG
 

Петър Илиев запазва поста си като изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД

  • На свое заседание, проведено на 26.06.2018 год., Съветът на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД не прие подаденото от Петър Илиев заявление от 19.06.2019 г. за освобождаването му от длъжност като изпълнителен директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД.
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал