BG
 

Промяна в ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

С протоколно решение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова се извършва промяна в ръководството на Български енергиен холдинг ЕАД. Енергийният министър упражнява правата на държавата и е едноличен собственик на капитала на холдинга. Съгласно решението досегашните членове на Съвета на директорите - г-н Петьо Иванов, г-н Петър Илиев и г-н Живко Динчев, се освобождават от постовете си поради изтичане на мандата им. Със същото протоколно решение за членове на Съвета на директорите са назначени г-н Жаклен Коен, г-н Живко Динчев и г-н Андон Андонов за срок от три години. Новоизбраният Съвет на директорите определи за изпълнителен директор на Български енергиен холдинг ЕАД г-н Жаклен Коен. Г-н Андон Андонов е определен за председател на Съвета на директорите.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал