BG
 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД направи трето плащане за лихва по своята втора емисия еврооблигации

На 1 август 2019 г. „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД  успешно осъществи третото плащане за лихва по своята втора емисия еврооблигации от 2 август 2016 г., листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), с номинал 550 милиона евро, годишен лихвен процент в размер на 4,875% и падеж от 5 години. Лихвеното плащане е в размер на 52,441 млн. лв. (26,813 млн. евро).

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал