BG
 

Конкурс на "Булгартрансгаз" ЕАД за избор на изпълнител на финансова услуга

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Финансиране“, т.е. банково финансиране под формата на обезпечен кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 17.10.2019 г.

Поканата заедно с приложенията към нея можете да свалите тук.

10/10/2019

Разяснение

11/10/2019

Разяснение №2

Рамков договор

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал