BG
 

Пет обвързващи оферти бяха подадени в обвързващата фаза на пазарния тест на газопровода Гърция-България.

Пет обвързващи оферти бяха получени на дългосрочна база на завършилата на 30 ноември 2016 г. обвързваща фаза на пазарния тест на газопровода Гърция-България. Това обяви компанията „Ай Си Джи Би“ АД, която отговаря за реализирането на проекта. Обявеният капацитет в рамките на втората фаза на пазарния тест възлиза на 2.7 млрд. куб. м., от него са резервирани 1.57 млрд. куб. м. Съгласно процедурата, пазарният тест ще приключи с подписването на споразумения за предварително резервиране на капацитет от компаниите, които са предоставили оферти, след одобрение на съответното разпределение от националните регулаторни органи на Гърция и България.

Акционерите на „Ай Си Джи Би“ (БЕХ ЕАД и ИГИ Посейдон) и Министерство на Енергетиката на Република България са удовлетворени от резултатите на пазарния тест, които показват повишена ангажираност и все по-голям пазарен интерес. Това демонстрира добра търговска перспектива за реализацията на проекта и подходящо избран момент за тестване на пазара. За тази цел „Ай Си Джи Би“ и неговите акционери ще продължат да създават условия за достъп на търговците до капацитета на газопровода на равно и недискриминационно третиране на всички настоящи и бъдещи партньори, съгласно духа на трета газова директива.

Във връзка с проявен интерес и от други компании, които не са участвали в първата фаза на пазарния тест по проекта, се обсъжда възможността за стартиране на процедура за разпределение на остатъчния капацитет, респективно за участие на нови търговци.

„Искрено благодарим за постоянната и съществена процедурна подкрепа, получена от участващите регулаторни институции - Главна дирекция Енергетика на ЕК, Регулаторен орган за енергетика на Р. Гърция и Комисия за енергийно и водно регулиране на Р. България“, заявиха Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД във връзка със завършването на втората, обвързваща фаза, на пазарния тест.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал