BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД извърши плащане на лихвите по издадената през 2013 г. облигационна емисия

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД извърши плащане на лихвите в размер на 21,250,000 евро по издадената през 2013 г. облигационна емисия.

Облигационната емисия е в размер на 500 млн. евро с падеж през 2018 г., като това е третото лихвено плащане. 

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал