BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД пласира своята втора емисия еврооблигации на стойност 550 милиона евро на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin)

През изминалата една седмица представители на Дружеството проведоха интензивни срещи с инвеститори в Лондон, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Цюрих и Виена. При засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 2 милиарда евро. Годишните лихвени плащания са в размер на 4.875%.


Целият набран финансов ресурс ще се използва за покриване на мостовия кредит, изтеглен от БЕХ ЕАД в края на месец април тази година.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал