BG
 

Промяна в ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД

С решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД е определен досегашният зам.-изпълнителен директор на централата Иван Андреев. Причината за промяната в ръководството на дружеството е изтичането на мандата на досегашния й изпълнителен директор Димитър Ангелов на 3-ти юли тази година.


От началото на октомври 2014 г. до момента Андреев заема длъжността зам.-изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“. Започва трудовия си стаж в атомната централа през 1990 г. От 1992 г. работи в V-ти и VI-ти блок, през 1994 г. преминава в оперативно звено, където достига до позицията “главен дежурен на АЕЦ”, а от 2007 г. е началник-отдел “Контрол и анализ”. В периода от 2010 г. до 2014 г. Андреев е директор “Развитие и модернизации”.
Промяната влиза в сила след вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал