BG
 

Moody‘s повишава кредитния рейтинг на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

На 27.05.2016 г. водещата международна рейтингова агенция Moody‘s присъди с две степени по-висок индикативен кредитен рейтинг на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД)  - Ba1 със стабилна перспектива. Нивото на присъдения рейтинг е с две степени по-високо от текущия рейтинг на холдинга и с две степени по-ниско от присъдения рейтинг на държавата. Положителната оценка от най-голямата международна рейтингова агенция е в резултат на проведените реформи в българския енергиен отрасъл. Оценено е финансовото стабилизиране на дружествата от групата на БЕХ ЕАД, както и позитивната перспектива за тяхното развитие. Това показва доверието на международните институции в българския енергиен сектор.

Стабилната перспектива отразява виждането на агенцията за устойчивостта на предприетите мерки за намаляване на тарифния дефицит, въведени през 2015 г. и очакванията за позитивна, дългосрочна тенденция на развитие.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал