BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД приключи успешно преговорите с избрания кандидат по процедурата за избор на инвестиционен консултант

Преговорите между „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) и избрания кандидат по процедурата за избор на инвестиционен консултант по сделка за отпускане на мостово финансиране и последващо емитиране на облигационна емисия приключиха успешно.

Подписан бе договор между БЕХ ЕАД и консорциума Ваnса IMI S.p.A. - London Branch, Bank of China Limited - Luxembourg Branch и J.P. Morgan Securities. 

Предстои одобрение от КЕВР на договора между БЕХ ЕАД и НЕК ЕАД. През следващите работни дни ще стане факт и усвояването на мостовото финансиране, което на последващ етап ще бъде рефинансирано чрез пласиране на облигационна емисия на международните капиталови пазари.


Средствата от мостовото финансиране ще бъдат използвани за изплащане на натрупаните задължения на „Национална електрическа компания“ ЕАД към „Ей И Ес ЗС Марица изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3“ АД с цел влизане в сила на намалението на цените по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия и покриване на задълженията на централите към „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал