BG
 

Информация по счетоводни данни за сумите по сметки в КТБ на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

След публикувани от синдиците на Корпоративна Търговска Банка списъци с големи вложители в банката и с цел избягване на спекулации относно средствата на държавните дружества от БЕХ група,

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД предоставя информация по счетоводни данни за сумите по сметки в КТБ към 22.04.2015 г.

Данни за наличностите на БЕХ група в Корпоративна Търговска Банка

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал