BG
 

Две оферти постъпиха в рамките на срока за подаване на обвързващи оферти по обявената от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД процедура за избор на инвестиционен консултан

В рамките на срока за подаване на обвързващи оферти по обявената от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД процедура за избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна емисия, постъпиха две оферти. Към момента назначена със заповед на Изпълнителния директор комисия разглежда постъпилите оферти.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал