BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и Световна банка сключиха договор за разработване на обективен анализ на сектор „Енергетика“ в България

Днес 07.08.2015 г., „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) и Световна банка сключиха договор за разработване на обективен анализ на сектор „Енергетика“ в България.

Насочеността на договора е да бъдат предоставени възможности и ключови решения, които БЕХ ЕАД може да вземе предвид при определяне на стратегията си за финансово стабилизиране/ възстановяване и подкрепа на либерализацията на сектор „Енергетика“.

„Успяхме да подготвим настоящото споразумение в изключително кратък срок. То трябва да даде основата за либерализирането на енергийния пазар у нас. Имаме амбицията това да се случи в много кратки срокове. Няма да отговоря кога точно по една чисто икономическа причина. Докладът ще спомогне не само за либерализацията на пазара, но и за един обективен анализ на състоянието на сектора. Трябва да се знае откъде тръгваме, за да излезем на този път, по който всички очакваме да стигнем до свободен енергиен пазар в България. Малко късно се присъединяваме към либерализирания пазар, който в повечето страни от ЕС вече е факт. Гледаме напред и вървим по пътя, по който трябва да се върви”, каза при подписването г-н Жаклен Коен, изпълнителен директор на БЕХ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал