BG
 

Уведомяваме на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД относно атака върху интернет страницата на дружеството

Уведомяваме всички потребители на информация от официалния сайт на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, че на 08.04.2015г. бе констатирано злонамерено посегателство върху интернет страницата на дружеството, изразяващо се в създаден „клонинг“ на корпоративната интернет страница.

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД разполага с договор за запазени права върху електронната страница и хостинг www.bgenh.com.

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД не изисква от потребителите на уебсайта на дружеството да изпращат информация по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал