BG
 

Европейската комисия уведоми „Български Енергиен Холдинг” ЕАД за изпращането на Изложение на възражения в рамките на процедура, за разследване за злоупотреба с господстващо положение на пазара за природен газ

Европейската комисия уведоми „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) за изпращането на Изложение на възражения (Statement of Objections) като формална стъпка в рамките на процедура, за разследване за злоупотреба с господстващо положение на пазара за природен газ в България от страна на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Процедурата, която формално е стартирала на 5 юли 2013 г., е във връзка с опасения на Комисията за евентуално ограничение на достъпа на трети страни до преносната мрежа, до газовото хранилище в Чирен, както и до инфраструктура за внос на природен газ. Европейската комисия изрично подчертава, в своето прессъобщение, че Изложението на възражения единствено съдържа първоначално становище и не предрешава окончателния изход от процедурата.

БЕХ ЕАД ще се запознае със съдържанието на Изложението на възражения и ще предприеме всички възможни, към настоящия момент, действия за изготвяне на мотивиран отговор по отношение на притесненията на Европейската комисия, в срока предвиден за това.

БЕХ ЕАД ще продължи да сътрудничи на Европейската комисия за преодоляване на всякакви притеснения по конструктивен начин.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал