BG
 

Промени в ръководствата на „Мини Марица-изток” ЕАД, „Национална Електрическа Компания” ЕАД, „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД и ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД

С Решение на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, Георги Христозов и Георги Златев са освободени от Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД. На тяхно място, в ръководството на държавното въгледобивно предприятие, влизат Диян Червенкондев и Николай Диков, Андон Андонов запазва позицията си в борда на директоритре на „Мини Марица-изток“ ЕАД. След провеждане на заседание на Съвета на директорите ще бъде избран изпълнителен директор на дружеството.

От поста изпълнителен директор на „Национална Електрическа Компания” ЕАД е освободена и Екатерина Истаткова. На нейно място е избран Петър Илиев, който и преди е бил част от ръководството на енергийното дружество.

Извършени са промени и в състава на управителния съвет на „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД. В новия екип влизат Иван Йотов, Димитър Вълчанов и Милко Милков.

В държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД за член на Съвета на директорите е избран Диян Димитров, който заменя Михаил Митков.
Промените ще влязат в сила от деня на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Промените в ръководствата на държавните дружества от енергийния сектор целят подобряване на тяхното управление и стабилизиране на финансовото им състояние.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал