BG
 

„Националната електрическа компания“ ЕАД преведе 500 хил. лв. на „Топлофикация Сливен“ ЕАД

Въпреки тежкото финансово състояние на „Националната електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД), на ТЕЦ „Сливен“ днес бяха преведени 500 хил.лв. От началото на годината на „Топлофикация Сливен“ ЕАД са изплатени над 80% от дължимите суми. Към останалите си контрагенти НЕК ЕАД е изплащала средно около 58% от натрупаните задължения. Отговорност на ръководството на „Топлофикация Сливен“ ЕАД е да се разплаща ритмично с контрагентите си.

За да се гарантират здравето и безопасността на работещите в мини „Черно море“ правителството разпореди на Българския енергиен холдинг да намери резерви и да осигури средства за заплати на миньорите. Миньорите не бива да бъдат използвани за икономически взаимоотношения между две частни фирми.

НЕК ЕАД в качеството си на обществен доставчик на електрическа енергия няма търговски взаимоотношения с „Мини Черно море“. Отговорност на „Топлофикация Сливен“ ЕАД е да се разплаща със своите контрагенти, като в същото време не трябва да крие своята отговорност зад гърба на Държавата. Поради непоследователни и некомпетентни управленски решения и водената до момента ценова политика НЕК ЕАД е принудена да работи при изключително влошена финансова рамка.

Още веднъж държим да бъде отбелязано, че НЕК ЕАД не е в никакви търговско-правни отношения с „Мини Черно море“. Считаме за несправедливо както Обществения доставчик на електроенергия, така и миньорите, работещи в мините, да бъдат заложници на икономическо-правните отношения между субекти извън Държавата.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал