BG
 

Промяна в броя членове на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

На 18.09.2014г., на зеседание на СД на „Български Eнергиен Холдинг“ ЕАД, бе взето решение за намаляване на броя членове на СД на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с цел повишаване на ефективността при управление на българската атомна централа и постигане на по-добри резултати. Решението влиза в сила след вписването му в Търговския регистър в законоустановения срок. 

Съветът на директорите на „Български Eнергиен Холдинг“ЕАД оценява техническиите познания на г-н Иван Генов и отправи покана към него да остане в съства и след намаляването му. Въпреки проведените разговори г-н Иван Генов не прие отправената покана.

На мястото на г-н Иван Генов за изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е избран г-н Димитър Ангелов.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал