BG
 

„Български енергиен холдинг” ЕАД предприе всички необходими действия за замразяване на дейностите по проекта „Южен поток”

„Български енергиен холдинг” ЕАД, в качеството си на акционер в проектната компания „Южен поток – България” АД и в изпълнение на указанията на Министъра на икономиката и енергетиката, уведоми с нарочно писмо ОАО „Газпром” и изпълнителните директори на „Южен поток – България” АД и предприе всички необходими действия за замразяване на дейностите по проекта „Южен поток” до окончателното изясняване на всички въпроси, свързани с процедурата по възлагане на договора за проектиране, доставка и строителство и в съответствие с изискванията на ЕК. „Български енергиен холдинг” ЕАД оказва и ще оказва пълно съдействие на ЕК в качеството си на съакционер в проекта „Южен поток”, но не може еднолично да решава въпроси свързани с разкриването на информация представляваща търговска тайна. За действията си „Български енергиен холдинг” ЕАД своевременно е уведомил партньора си ОАО „Газпром”.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал