BG
 

Промяна в ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

Във връзка с предстояща медицинска интервенция, която ще бъде последвана от продължително отсъствие поради хоспитализация на Изпълнителния директор Иван Йончев, се налага промяна в ръководния състав на „Български енергиен холдинг" ЕАД.

„ След провеждането на редица консултации с лекари, те единодушно ми препоръчаха да се подложа на операция. Тъй като възстановяването ми се очаква да продължи дълго време и това ще доведе до невъзможност да изпълнявам пълноценно служебните си задължения, подадох заявление до Министъра на икономиката и енергетиката да ме освободи от заеманата длъжност. С протокол на министъра от 09.07.2014 г., по взаимно съгласие,  е прекратен Договора ми за възлагане на управление на БЕХ АЕД. След пълното ми възстановяване ще продължа да работя по реализирането на стратегическите проекти, по които БЕХ работи, сред които несъмнено е и изграждането на нова ядрена мощност – 7-ми  блок на АЕЦ Козлодуй." обясни Йончев.

Със същият протокол за член на СД на БЕХ ЕАД е избран Жаклeн Коен, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

„Проектът на споразумение за изграждане на нова ядрена мощност – 7 блок на АЕЦ Козлодуй е преминал съответните корпоративни процедури в АЕЦ Козлодуй – Нови мощности, АЕЦ Козлодуй и БЕХ и се очаква утвърждаване от страна на принципала" уточни Йончев.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал