BG
 

Одобрен е доклад на Министъра на икономиката и енергетиката във връзка със сключването на акционерно споразумение между „АЕЦ Козлодуй“, АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ЛЛС

С Решение 31 от 30 юли 2014 година на Министерски съвет на Република България, беше одобрен доклад на Министъра на икономиката и енергетиката във връзка със сключването на акционерно споразумение между „АЕЦ Козлодуй“, АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ЛЛС. След проведени преговори между страните,  „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ЛЛС,  бяха потвърдени постигнатите договорености в рамките на преговорите по условията на Акционерно споразумение между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ЛЛС по проекта „Изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“. Съгласно Решението на МС, Акционерното споразумение, което е етап от проекта „Изграждане на нова ядрена мощност в „АЕЦ Козлодуй“, ще влезе в сила след одобряване от следващото правителство, в това число на Споразумението за финансов модел и на Договора за проектиране, инженеринг, доставка и строителство (ЕРС) , по съответния надлежен ред, това условие е включено в акционерното споразумение. След съгласуване с „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ЛЛС, което предстои, Акционерното споразумение ще бъде публикувано в сайта на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал