BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Обследване и оценка на състоянието на фасадната стена и извършеното укрепване в УПИ VI-4 от кв № 506-а, по плана на централна градска част - гр София

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Обследване и оценка на състоянието на фасадната стена и извършеното укрепване в УПИ VI-4 от кв. № 506-а, по плана на централна градска част – гр. София, с административен адрес – гр. София, бул. „княз Ал. Дондуков“ № 12“

За повече информация натиснете тук (линк към поканата за представяне на заявления)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал