BG
 

Вноска на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД за финансиране строителството на Проект IGB

Днес, 23.10.2019г., „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) преведе към проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД парична вноска в размер на 41 463 590 лева.

Паричната вноска е предоставена в изпълнение на взетото на 10.10.2019г. от Общото събрание на акционерите в „Ай Си Джи Би“ АД (БЕХ ЕАД и IGI Poseidon) решение за увеличение на капитала на „Ай Си Джи Би“ АД за целите на финансиране на строителната фаза на Проект за междусистемна газова връзка Гърция-България (IGB).

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал