BG
 

Удължаване на срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет: „Обследване и оценка на състоянието на фасадната стена и извършеното укрепване в УПИ VI-4 от кв № 506-а, по плана на централна градска част - гр София

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Обследване и оценка на състоянието на фасадната стена и извършеното укрепване в УПИ VI-4 от кв. № 506-а, по плана на централна градска част – гр. София, с административен адрес – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12”. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на осмия работен ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои).

Участниците следва да извършат оглед на обекта до шестия работен ден след публикуване на съобщението за удължаване на срока (денят на публикуване не се брои). Предвидени са две дати за оглед – на третия и на шестия работен ден от публикуването на съобщението за удължаване на срока (денят на публикуването не се брои).

 

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал