BG
 

Конкурс на "Булгартрансгаз" ЕАД за избор на изпълнител на финансова услуга

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари”.

Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 27.02.2020 г.

Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал