BG
 

Конкурс на „Булгаргаз“ ЕАД за избор на изпълнител за издаване на необезпечена банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gas Supply Company

„БУЛГАРГАЗ“ ЕАД публикува обява за подаване на оферти за участие в процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за издаване на необезпечена банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gas Supply Company, служеща за обезпечение изпълнението на парично задължение по Договор за продажба на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) (Договор).“

Крайният срок за представяне на офертите за участие в конкурса е до 20.03.2020 г.

Покана за подаване на оферта

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал