BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) открива процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти в процедура с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети 2021г., 2022 г. и 2023 г. и междинните индивидуални и консолидирани финансови отчети към 30 юни 2021 г., 30 юни 2022 г. и 30 юни 2023 г. на дружествата в БЕХ група” до 17:00 часа на 20.11.2020 г.

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) открива процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. и междинните индивидуални и консолидирани финансови отчети към 30 юни 2021 г., 30 юни 2022 г. и 30 юни 2023 г. на дружествата в БЕХ група

Покана

Приложения

Договор

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал