BG
 

Съветът на директорите и експертният екип на „Български енергиен холдинг“ ЕАД

Съветът на директорите и експертният екип на „Български енергиен холдинг“ ЕАД са предприели всички необходими действия и са осигурили всички условия и необходимата финансова подкрепа за изпълнение на Решение на Министерския съвет по т. 39 от Протокол № 74 от 22.12.2020г., с което е одобрен докладът на Министъра на енергетиката за предприемане на действия за подписване на пакета документи, свързани с доставката на природен газ от Азербайджан по Договора от 19.09.2013, сключен между „Булгаргаз“ ЕАД и държавната нефтена компания SOCAR, новиран на 17.12.2013г. към Azeri Gas Supply Company, считано от 31.12.2020г., по временен алтернативен маршрут, с цел гарантиране сигурността на доставките.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал