BG
 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СТАРТИРА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БЕХ ЕАД

Днес, 29 януари 2021г., Министерството на енергетиката стартира конкурсна процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД. Поканите са публикувани на сайта на Министерството на енергетиката и "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Изборът на останалите двама независими членове на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД ще бъде направен чрез конкурсна процедура, която ще се проведе от Агенцията за публичните предприятия.

Конкурсните процедури са съобразени с изискванията на Закона за публичните предприятия.

Линк

Покана

Информация

Заявление

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал