BG
 

Конкурс на „Булгартрансгаз" ЕАД за избор на изпълнител на финансова услуга

„Булгартрансгаз“ ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансови услуги „Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата „Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари”.

Срокът за представяне на офертите за участие в конкурса е до 17:00 часа на 26.02.2021 г.

 

За повече и актуална информация, моля посетете интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на следния адрес: www.bulgartransgaz.bg

 

Поканата заедно с приложенията към нея можете да свалите тук.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал