BG
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ЕТАП НА СТАРТИРАНИТЕ ОТ „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД НА 02.02.2021Г. КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ЕТАП НА СТАРТИРАНИТЕ ОТ „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД НА 02.02.2021Г. КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ  ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА) НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА – ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОПАДАЩИ В РАМКИТЕ НА ХОЛДИНГА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                           НЕДОПУСНАТИ:

 1. Данаил Костов Парталозов                               1. Станимир Георгиев Калбуров
 2. Владимир Андреев Уручев                                2. Иван Атанасов Йорданов
 3. Наско Асенов Михов
 4. Александър Христов Николов

Срокът за представяне на концепцията за развитие на предприятието е до 01.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в деловодството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                            НЕДОПУСНАТИ:

 1. Николай Ангелов Павлов                                   1. Петьо Ангелов Иванов
 2. Илиян Кирилов Дуков
 3. Николай Атанасов Дончев

Срокът за представяне на концепцията за развитие на предприятието е до 01.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в деловодството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                              НЕДОПУСНАТИ:

 1. Снежана Бобева Йовкова-Маркова                    1. Михаил Иванов Домусчиев
 2. Николай Иванов Стефанов
 3. Стефан Миленов Илиев

Срокът за представяне на концепцията за развитие на предприятието е до 01.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в деловодството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                                НЕДОПУСНАТИ:

 1. Пламен Георгиев Радонов                                     1. Георги Стефанов Пешев
 2. Евден Тодоров Николов                                        2. Петър Статев Петров
 3. Иван Василев Йотов
 4. Лъчезар Здравков Димитров
 5. Георги Иванов Наков

Срокът за представяне на концепцията за развитие на предприятието е до 01.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в деловодството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                                    НЕДОПУСНАТИ:

 1. Петър Стоянов Петров                                              Няма     
 2. Николай Стефанов Диков
 3. Андон Петров Андонов
 4. Георги Иванов Коев
 5. Стойко Георгиев Башалов

Срокът за представяне на концепцията за развитие на предприятието е до 01.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в деловодството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                                      НЕДОПУСНАТИ:

 1. Момчил Векилов Ванов                                               1. Георги Стефанов Пешев
 2. Христо Величков Георгиев
 3. Георги Иванов Наков
 4. Иван Тодоров Йончев

Срокът за представяне на концепцията за развитие на предприятието е до 01.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в деловодството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПИСМЕНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

ДОПУСНАТИ:                                                                     НЕДОПУСНАТИ:

 1. Боян Иванов Боев                                                    1. Ангел Йорданов Йорданов
 2. Живко Димитров Динчев
 3. Руслан Танев Германов

Срокът за представяне на концепцията за развитие на предприятието е до 01.03.2021 г., включително, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в деловодството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал